string(4) "news" เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต(ทต.วิชิต)

ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 19 อัตรา รับสมัคร 18 - 26 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
     เทศบาลตำบลวิชิตรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรจำนวน 15  อัตรา 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ
     - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน                            1 อัตรา
    - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ)                                2  อัตรา
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                    2  อัตรา
    - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   (ทักษะ)   3  อัตรา
    - ตำแหน่งพนักงานประจำรถพยาบาล     (ทักษะ)             3   อัตรา
    - ตำแน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)                               1 อัตรา
   
 พนักงานจ้างทั่วไป
   -  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก                          2  อัตรา
    - ตำแหน่งคนงานทั่วไป                     2   อัตรา
   - ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ          3  อัตรา

    สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต  ตั้งแต่วันที่ 18  - 26เมษายน  2556 ในวันและเวลาราชการ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 076-525100 ต่อ 133  

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 29/04/2556

ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู:270)(วันที่:25/09/2557)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ดู:834)(วันที่:26/08/2557)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ดู:468)(วันที่:08/08/2557)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู:481)(วันที่:01/08/2557)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู:783)(วันที่:16/07/2557)