โดย: ทต.วิชิต
วันที่ //543

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขณะนี้โทรศัพท์ของเทศบาลตำบลวิชิต ขัดข้อง ในระหว่างนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ชั่วคราว 089-9735023 (ดู:128)(11/08/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู:239)(10/08/2560)
ใบสมัครการแข่งขันกินแตงโม "งานเกษตรแฟร์" วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ (ดู:428)(12/07/2560)
ใบสมัครแข่งขันประกวดแกะสลักผักและผลไม้ "งานเกษตรแฟร์" วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ (ดู:339)(12/07/2560)
ใบสมัครแข่งขันปอก แกะ ผ่าและจัดตกแต่งสับปะรด “งานเกษตรแฟร์” วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ (ดู:332)(12/07/2560)