โดย: ทต.วิชิต
วันที่ //543

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมรวมพลคนออกกำลังกาย ประจำปี 2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ สวนศรีภูวนาถ (ดู:181)(05/04/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดจัดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2560 ประกาศปิดอุโมงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอุโมงค์แยกดาราสมุทร (ดู:159)(28/03/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ทางเข้าโรงรับจำนำ) (ดู:199)(28/03/2560)
Soi Dog จัดโครงการบริการสวัสดิภาพสัตว์ชุมชน (ดู:173)(27/03/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ดู:644)(24/03/2560)