โดย: ทต.วิชิต
วันที่ //543

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการแก้ปัญหาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู:140)(01/12/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู:67)(01/12/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ดู:364)(24/11/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2560 (ดู:140)(17/11/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู:419)(15/11/2559)