โดย: ทต.วิชิต
วันที่ //543

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างอาชีพ ในชุมชน จำนวน 6 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2560 (ดู:76)(27/02/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเด็กนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2560 (ดู:93)(27/02/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกิจกรรมช่วงปิดเทอมเพื่อเสริมทักษะเด็ก ประจำปี 2560 (ดู:455)(24/02/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญเยาวชนชายอายุ 10 – 14 ปี ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 (ดู:241)(24/02/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรม...โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสู่ AEC แก่ประชาชน (ดู:282)(22/02/2560)