ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด “นางนพมาศ” ในโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 พ.ย. 58 (ดู:405)(02/10/2558)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู:461)(02/10/2558)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ( ฉบับที่ ๑ ) (ดู:430)(02/10/2558)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) (ดู:577)(25/09/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 (ดู:342)(00/00/543)