ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนชาวตำบลวิชิต ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวิชิต (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต) (ดู:111)(03/04/2557)
เปลี่ยนแปลงเวลาลงพื้นที่จัดทำแผนชุุมชน (ดู:78)(17/03/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดจัดโครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 8 -29 มีนาคม 2557 (ดู:134)(12/03/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2557 (ดู:226)(24/02/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม รับจำนวนจำกัด 80 คน เท่านั้น ! (ดู:105)(24/02/2557)