โดย: ทต.วิชิต
วันที่ //543

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ดู:378)(24/03/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนชาวตำบลวิชิต ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลวิชิตคัพ” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท (ดู:202)(23/03/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดใน โครงการท้าฝันเยาวชนดนตรี ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2560 (ดู:337)(09/03/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัครผู้สนใจจำหน่ายอาหารในงาน มหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 (ดู:393)(08/03/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างอาชีพ ในชุมชน จำนวน 6 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2560 (ดู:632)(27/02/2560)