ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิตรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้ราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน ๖๒ อัตรา (ดู:233)(25/07/2559)
ประกาศผลภาพถ่าย59 (ดู:325)(15/07/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป (ดู:607)(13/07/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ตำบลวิชิต ประจำปี 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 (ดู:537)(13/07/2559)
เทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารตะเภาน้อย (ดู:148)(08/07/2559)