ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (ดู:90)(27/09/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ดู:282)(20/09/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:255)(20/09/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด “หนูน้อยนพมาศ และ นางนพมาศ” ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลกว่า 38,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รับจำนวนจำกัดประเภทละไม่เกิน 20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ค (ดู:257)(20/09/2559)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (ดู:630)(08/09/2559)