string(4) "news" เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต(ทต.วิชิต)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัคร ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น (ดู:123)(15/10/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต แจ้งกำหนดการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2557 ในวัน และเวลาราชการ (ดู:86)(01/10/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต (ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ) ตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ ภายในเดือนตุลาคม 2557 ในวัน และเวลาราชการ (ดู:107)(01/10/2557)
ประกาศตรวจงานจ้าง (ดู:132)(19/08/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมงานแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต (ดู:218)(28/08/2557)