ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ( จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ) (ดู:61)(16/03/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเที่ยวงาน “วิชิตเมืองอาหารปลอดภัย” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2558 ณ สวนศรีภูวนาถ ถ. พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต 17.30 น. เป็นต้นไป (ดู:106)(16/03/2558)
เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กำหนดออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 20 เมษายน 2558 (ดู:173)(10/03/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดในโครงการท้าฝันเยาวชนดนตรี Young Music Contest ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 มีนาคม 2558 (ดู:103)(16/02/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมโครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2558 (ดู:423)(03/02/2558)