ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศตรวจงานจ้าง (ดู:34)(19/08/2557)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมงานแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต (ดู:82)(08/08/2557)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิิต เรื่อง การจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต (ดู:90)(29/07/2557)
คำสั่งเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ดู:79)(29/07/2557)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลวิชิต (ดู:72)(28/07/2557)