ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวชิิต 2558 (ดู:126)(21/05/2558)
ใบสมัครประกวดภาพถ่าย (ดู:93)(21/05/2558)
ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวชิิต 2558 (ดู:109)(21/05/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยและหมอกควันกำจัดยุง ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 3 มิ.ย. 58 เวลา 04.00 - 06.00 น. (ดู:164)(15/05/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ดู:134)(15/05/2558)