ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมโครงการ ปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2559 (ดู:783)(05/02/2559)
เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญเยาวชนชายอายุ 10 – 14 ปี ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2559 (ดู:748)(05/02/2559)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2559 (ดู:754)(20/01/2559)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 59 (ดู:794)(13/01/2559)
ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 (ดู:1523)(12/01/2559)