ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างสตรีและครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดู:847)(18/05/2559)
ระเบียบการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต 2559 (ดู:981)(18/05/2559)
ใบสมัครประกวดภาพถ่าย2559 (ดู:568)(18/05/2559)
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต 2559 (ดู:410)(18/05/2559)
เทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญผู้สนใจ ร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน 2559 รับจำนวนจำกัด (ดู:759)(21/04/2559)