ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น.


ประกาศสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต


     ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต  มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: ทต.วิชิต
วันที่ 19/07/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย (ดู:184)(09/06/2558)
เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครผู้สนใจร่วมอบรมและพัฒนาจิตใจฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 40 คนเท่านั้น (ดู:170)(05/06/2558)
ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวชิิต 2558 (ดู:460)(21/05/2558)
ใบสมัครประกวดภาพถ่าย (ดู:303)(21/05/2558)
ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวชิิต 2558 (ดู:361)(21/05/2558)