string(4) "news" เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต(ทต.วิชิต)
หมวดข่าว : ข่าวรับสมัครงาน   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสมัครงาน 125 รายการ
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และการประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
11/11/2557
259
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
11/11/2557
241
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
28/10/2557
496
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
25/09/2557
393
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
26/08/2557
916
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
08/08/2557
497
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
01/08/2557
519
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
16/07/2557
810
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
06/06/2557
517
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
30/05/2557
407
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
16/05/2557
373
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
08/04/2557
382
  ประกาสเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
19/03/2557
575
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
14/03/2557
446
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
24/02/2557
855
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล
11/12/2556
551
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
06/12/2556
1075
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
15/11/2556
500
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
07/11/2556
550
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
11/10/2556
600

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7