string(4) "news" เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต(ทต.วิชิต)
หมวดข่าว : ข่าวรับสมัครงาน   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสมัครงาน 121 รายการ
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
26/08/2557
524
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
08/08/2557
378
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
01/08/2557
392
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
16/07/2557
724
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
06/06/2557
471
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
30/05/2557
364
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
16/05/2557
336
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
08/04/2557
332
  ประกาสเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
19/03/2557
530
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
14/03/2557
398
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
24/02/2557
789
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล
11/12/2556
506
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
06/12/2556
1020
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
15/11/2556
458
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
07/11/2556
510
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
11/10/2556
550
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปิดรับสมัคร 15-24 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
10/10/2556
943
  เทศบาลตำบลวิชิต มัความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา
17/09/2556
548
  ประกาศคณะกรรมการ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
02/09/2556
520
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
29/08/2556
530

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7