string(4) "news" เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต(ทต.วิชิต)
หมวดข่าว : ข่าวรับสมัครงาน   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสมัครงาน 122 รายการ
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
25/09/2557
259
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
26/08/2557
828
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
08/08/2557
467
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
01/08/2557
478
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
16/07/2557
781
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
06/06/2557
508
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
30/05/2557
398
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
16/05/2557
362
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
08/04/2557
368
  ประกาสเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
19/03/2557
567
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
14/03/2557
434
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
24/02/2557
835
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล
11/12/2556
540
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
06/12/2556
1061
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
15/11/2556
486
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
07/11/2556
538
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
11/10/2556
589
  ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปิดรับสมัคร 15-24 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
10/10/2556
992
  เทศบาลตำบลวิชิต มัความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา
17/09/2556
581
  ประกาศคณะกรรมการ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
02/09/2556
555

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7